Områdesbehörigheter

Särskild behörighet och meritpoäng för studier på högskola och universitet

OMRÅDESBEHÖRIGHET A1

Humaniora/Juridik/Teologi

Kurser för särskild behörighet:


– Historia 1b eller 1a1 + 1a2


– Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2


Meritkurser

Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 2 – 0,5 mp


Matematik 3 – 0,5 mp Matematik4 – 0,5 mp

Yrkesexamina:


– Juristexamen

OMRÅDESBEHÖRIGHET A2

Humaniora/Juridik/Teologi

Kurser för särskild behörighet:


– Moderna språk – aktuellt språk 3


Meritkurser


Moderna språk 4 – 1,0 mp* Moderna språk 5 – 0,5 p * eller


Moderna språk 2 i ett annat språk (om du har minst 1,0 mp i det första språket)


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 2 – 0,5 mp


Matematik 3 – 0,5 mp


Matematik 4 – 0,5 mp


*Dessa meritkurser kan även gälla för utbildningar inom andra områdesbehörigheter om det finns krav på språkkunskaper.

Yrkesexamina:

OMRÅDESBEHÖRIGHET A3

Arkitektur/Naturresurser

Kurser för särskild behörighet:


– Matematik 3b eller 3c


– Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2


– Naturkunskap 2*


*Biologi 1 +


Kemi 1 +


Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 motsvarar Naturkunskap 2


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 4 – 0,5 mp


Matematik 5/matematik specialisering – 1,0 mp


Kursen matematik specialisering kan eleverna läsa flera gånger med olika innehåll. Varje kurs ger 0,5 meritpoäng.

Yrkesexamina:


– Agronomexamen (även
områdesbehörighet 11)


– Arkitektexamen


– Landskapsarkitektexamen (även områdesbehörighet 11)

OMRÅDESBEHÖRIGHET A4

Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Kurser för särskild behörighet:


– Matematik 3b eller 3c


– Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 4 – 0,5 mp


Matematik 5 – 1,0 mp


Kursen matematik specialisering kan eleverna läsa flera gånger med olika innehåll. Varje kurs ger 0,5 meritpoäng.

Yrkesexamina:


– Civilekonomutbildning

OMRÅDESBEHÖRIGHET A5

Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Kurser för särskild behörighet:


– Matematik 2a eller 2b eller 2c


– Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 3 – 0,5 mp


Matematik 4 – 0,5 mp


Matematik 5/matematik specialisering – 0,5 mp

Yrkesexamina:


– Psykologexamen


– Socionomexamen

OMRÅDESBEHÖRIGHET A6

Undervisning

Kurser för särskild behörighet:


– Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 2 – 0,5 mp


Matematik 3 – 0,5 mp


Matematik 4 – 0,5 mp

Yrkesexamina:


– Studie- och
yrkesvägledareexamen

OMRÅDESBEHÖRIGHET A6a

Undervisning

Kurser för särskild behörighet:


– Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2


– Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2*


* Biologi 1 +


Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 motsvarar


Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 2 – 0,5 mp


Matematik 3 – 0,5 mp


Matematik 4 – 0,5 mp

Yrkesexamina:


– Förskollärarexamen


– Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

OMRÅDESBEHÖRIGHET A6b

Undervisning

Kurser för särskild behörighet:


– Matematik 2a eller 2b eller 2c


– Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2


– Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2*


* Biologi 1 +


Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 motsvarar


Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 3 – 0,5 mp


Matematik 4 – 0,5 mp


Matematik 5/matematik specialisering – 0,5 mp

Yrkesexamina:


– Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskollärarklass och grundskolan årskurs 1–3 och årskurs 4–6

OMRÅDESBEHÖRIGHET A6c

Undervisning

Kurser för särskild behörighet:


– Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 2 – 0,5 mp


Matematik 3 – 0,5 mp


Matematik 4 – 0,5 mp

Yrkesexamina:


– Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9


– Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Till detta kommer olika behörighetskrav för att undervisa i olika ämnen. Du får en fullständig förteckning i pdf-filen Behörighetskurser för olika undervisningsämnen enligt GY2011.

OMRÅDESBEHÖRIGHET A7

Fysik/Matematik/Teknik

Kurser för särskild behörighet:


– Matematik 2a eller 2b eller 2c


– Fysik 1b1 eller 1a


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 3 – 0,5 mp


Matematik 4 – 0,5 mp


Matematik 5/matematik specialisering – 0,5 mp

Yrkesexamina:


– Sjöingenjörs- och
maskinteknikerexamen


– Sjökaptens- och styrmansexamen

OMRÅDESBEHÖRIGHET A8

Fysik/Matematik/Teknik

Kurser för särskild behörighet:


– Fysik 2


– Kemi 1


– Matematik 3c


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 4 – 0,5 mp


Matematik 5/matematik specialisering – 1,0 mp


Kursen matematik specialisering kan eleverna läsa flera gånger med olika innehåll. Varje kurs ger 0,5 meritpoäng.

Yrkesexamina:


– Högskoleingenjörsexamen


– Ortopedingenjörsexamen

OMRÅDESBEHÖRIGHET A9

Fysik/Matematik/Teknik

Kurser för särskild behörighet:


– Fysik 2


– Kemi 1


– Matematik 4


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 5/matematik specialisering – 1,0 mp


Matematik specialisering – 0,5 mp Kursen matematik specialisering kan eleverna läsa flera gånger med olika innehåll. Varje kurs ger 0,5 meritpoäng. Tre kurser ger alltså 1,5 meritpoäng

Yrkesexamina:


– Brandingenjörsexamen


– Civilingenjörexamen (även områdesbehörighet 10)

OMRÅDESBEHÖRIGHET A10

Fysik/Matematik/Teknik

Kurser för särskild behörighet:


– Biologi 1


– Fysik 2


– Kemi 2


– Matematik 4


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 5 – 1,0 mp


Matematik specialisering – 0,5 mp Kursen matematik specialisering kan eleverna läsa flera gånger med olika innehåll. Varje kurs ger 0,5 meritpoäng. Tre kurser ger alltså 1,5 meritpoäng

Yrkesexamina:


– Civilingenjörsexamen (även
områdesbehörighet 9)


– Sjukhusfysikerexamen

OMRÅDESBEHÖRIGHET A11

Farmaci/Medicin/Naturresurser/
Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård

Kurser för särskild behörighet:


– Biologi 2


– Fysik 1a eller 1b1 + 1b2


– Kemi 2


– Matematik 4


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 5 – 1,0 mp


Matematik specialisering – 0,5 mp

Yrkesexamina:


– Agronomexamen (även
områdesbehörighet 3)


– Hortonomexamen


– Jägmästarexamen


– Landskapsarkitekt (även
områdesbehörighet 3)


– Receptarieexamen

OMRÅDESBEHÖRIGHET A12

Farmaci/Medicin/Naturresurser/
Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård

Kurser för särskild behörighet:


– Biologi 2


– Fysik 1a eller 1b1 + 1b2


– Kemi 2


– Matematik 3b eller 3c


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 4 – 0,5 mp


Matematik 5 – 1,0 mp


Kursen matematik specialisering kan eleverna läsa flera gånger med olika innehåll. Varje kurs ger 0,5 meritpoäng.

Yrkesexamina:


– Biomedicinsk analytikerexamen

OMRÅDESBEHÖRIGHET A13

Farmaci/Medicin/Naturresurser/
Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/vård

Kurser för särskild behörighet:


– Biologi 2


– Fysik 2


– Kemi 2


– Matematik 4


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 5 – 1,0 mp


Matematik specialisering – 0,5 mp Kursen matematik specialisering kan eleverna läsa flera gånger med olika innehåll. Varje kurs ger 0,5 meritpoäng. Tre kurser ger alltså 1,5 meritpoäng

Yrkesexamina:


– Apotekarexamen


– Läkarexamen


– Optikerexamen


– Tandläkarexamen


– Veterinärexamen

OMRÅDESBEHÖRIGHET A14

Farmaci/Medicin/Naturresurser/
Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård

Kurser för särskild behörighet:


– Matematik 2a eller 2b eller 2c


– Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2


– Naturkunskap 2*


*Biologi 1 +


Kemi 1 +


Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 motsvarar Naturkunskap 2


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 3 – 0,5 mp


Matematik 4 – 0,5 mp


Matematik 5/matematik specialisering – 0,5 mp

Yrkesexamina:


– Arbetsterapeutexamen


– Audionomexamen


– Dietistexamen


– Djursjukvårdarexamen


– Hippologexamen


– Landskapsingenjörsexamen


– Lantmästarexamen


– Logopedexamen


– Röntgensjuksköterskeexamen


– Sjuksköterskeexamen


– Skogsmästarexamen


– Skogteknikerexamen


– Tandhygienistexamen


– Tandteknikerexamen


– Trädgårdsingenjörsexamen

OMRÅDESBEHÖRIGHET A15

Farmaci/Medicin/Naturresurser/
Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård

Kurser för särskild behörighet:


– Idrott och hälsa 1


– Matematik 2a eller 2b eller 2c


– Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2


– Naturkunskap 2*


*Biologi 1 +


Kemi 1 +


Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 motsvarar Naturkunskap 2


Meritkurser


Moderna språk 3 – 0,5 mp


Moderna språk 4 – 1,0 mp


Engelska 7 – 1,0 mp


Matematik 3 – 0,5 mp


Matematik 4 – 0,5 mp


Matematik 5/matematik specialisering – 0,5 mp

Yrkesexamina:


– Sjukgymnastexamen

MOTSVARANDEBEDÖMNINGAR

Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas med program med vissa kurser i gymnasieskolan. Gäller för den som genomgått utbildning enligt de ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 eller enligt de ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli 2012.

Kurser

 

Biologi 2

 

Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

 

Kemi 1

 

Naturkunskap 1a1 + 1a2 alternativt Naturkunskap 1 b och Naturkunskap 2