Tre personer som tittar på en dator

Vem kan studera på Komvux?

Du är behörig att studera på Komvux från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett studiebevis/examensbevis från gymnasieskolan.

Vem får studera inom Norrköpings vuxenutbildning?

Du som

  • är folkbokförd i Norrköping
  • fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • se antagningskrav under respektive utbildning.

Om du är folkbokförd i en annan kommun kan det finnas möjlighet att studera på Komvux i Norrköping om hemkommunen betalar.

Så här gör du

  • Ansök via vår e-tjänst
  • Skriv sedan ut ansökan och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun (där du är folkbokförd). Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska svara. Ta reda på om din hemkommun önskar att du skickar in din ansökan digitalt eller via post, och om de önskar att du bifogar något mer dokument.
  • Det är sedan din hemkommun som beslutar om de beviljar eller avslår kostnaden för kursen eller utbildningen. Din hemkommun meddelar beslutet till Komvux Norrköping. Mail: ikekomvux@norrkoping.se eller post till: Vägledningscentrum, IKE Hospitalsgatan 20, 602 27 Norrköping
  • För att Komvux Norrköping ska kunna besluta att ta emot dig som sökande behöver din hemkommun bevilja kostnaden för den kurs/utbildning du har sökt. Du behöver också vara behörig att studera vid Komvux. Komvux Norrköpings beslut skickas till dig.
  • Om det är fler sökande än platser prioriteras ansökningarna utifrån Skollagen och Vuxenutbildningsförordningen. Du får besked av Komvux Norrköping om du blivit antagen till kursen/utbildningen, eller inte.

Observera att vi behöver din hemkommuns beslut senast en vecka efter sista ansökningsdag för att din ansökan ska kunna hanteras i antagningen.