En kvinna som samtalar med en man

Prövning

Prövning är för dig som antingen saknar eller vill höja ett betyg och innebär att du prövar dina redan befintliga kunskaper i en kurs. Dina kunskaper prövas mot kursens betygskriterier och efter genomförd prövning får du ett betyg.

Ansök om prövning – Svenska för invandrare (SFI)

Ansökan för prövning i SFI sker på St Olofskolan genom en pappersblankett.

Ansök om prövning – ABF Vux

Ansökan för prövning i gymnasiala kurser på ABF sker via Logga in – Vuxenutbildning Norrköping

Ansökningsperioder för ABF Vux våren 2024:
8 – 23 april

Prövningsperioder för ABF Vux våren 2024:
20 maj – 7 juni


Ansök om prövning – Grundläggande och gymnasiala kurser på Källvindskolan

Ansökan för prövning i grundläggande och gymnasiala kurser på Källvindskolan sker via Logga in – Vuxenutbildning Norrköping

Här hittar du information om ansökningsperioder och provdatum i respektive kurs för grundläggande och gymnasiala kurser på Källvindskolan:

Ansökningsperiod

22 juli–16 augusti (vecka 30–33) 2024

Ämnen

 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Sve/Sva 1 + 3
 • Engelska 5
 • Psykologi
 • Biologi
 • Engelska 7

Första provdatum

12 september 2024, klockan 14.00–17.00 på Källvindskolan

Sista betygsdatum

Vecka 48

Ansökningsperiod

2 september–27 september (vecka 36–39) 2024

Ämnen

 • Matematik 1-4
 • Sve/Sva 2
 • Engelska 6
 • Kemi 1+2
 • Fysik 1+2
 • Naturkunskap 1+2

Första provdatum

24 oktober 2024, klockan 14.00–17.00 på Källvindskolan

Sista betygsdatum

Vecka 51

Ansökningsperiod

25 november–15 december (vecka 48–50) 2024

Ämnen

 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Sve/Sva 1 + 3
 • Engelska 5
 • Psykologi
 • Biologi
 • Engelska 7

Första provdatum

16 januari 2025, klockan 14.00–17.00 på Källvindskolan

Sista betygsdatum

Vecka 16

Ansökningsperiod

3 februari–2 mars (vecka 6–9) 2025

Ämnen

 • Matematik 1-4
 • Sve/Sva 2
 • Engelska 6
 • Kemi 1+2
 • Fysik 1+2
 • Naturkunskap 1+2

Första provdatum

3 april 2025, klockan 14.00–17.00 på Källvindskolan

Sista betygsdatum

Vecka 24

Frågor och svar

Prövning innebär att du utan att vara inskriven i en kurs prövar dina kunskaper mot Skolverkets mål och betygskriterier. Du studerar på egen hand utan någon handledning av en lärare och förväntas kunna kursens innehåll inför en prövning. Dina kunskaper examineras sedan på plats i skolan.

Vid en prövning bedöms du utifrån Skolverkets betygskriterier i kursen.

Du kan få godkänt eller icke godkänt betyg i svenska för invandrare (sfi).

Du kan få betyg A-F i grundläggande och gymnasiala kurser.

Du som har fyllt 20 år och är bosatt i Sverige kan genomföra en prövning i kurser som vi erbjuder undervisning i. Detta gäller även om du har fått betyg på kursen sedan tidigare.

Du får också ansöka om prövning om du är yngre än 20 år men har avslutat en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Det viktigaste är att du har tillräckliga kunskaper i kursen och förstår att en prövning inte innebär någon undervisning. Centralt innehåll och betygskriterier kan du se på skolverkets hemsida.

Vid prövningstillfällena ska du visa legitimation för att säkerställa att det är rätt person som genomför examinationsuppgiften.

Prövningens samtliga prov, skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras på skolan och på anvisad dag.

Varje prövning kostar 500 kr. Prövningen är kostnadsfri för dig som under föregående år har läst kursen på Komvux Norrköping och fått ett F/Icke godkänt. När du har blivit antagen till en prövning får du information om betalning tillsammans med antagningsbeskedet.

Om du inte kan komma på angivet datum eller avbryter prövningen så betalas inte avgiften tillbaka.

Nej, inte vid samma provtillfälle.

Du kan pröva en kurs flera gånger men endast 1 gång per halvår.

Det viktigaste är att du har tillräckliga kunskaper i kursen och förstår att en prövning inte innebär någon undervisning. Centralt innehåll och betygskriterier kan du se på skolverkets hemsida. Prövningen för betyg i kurserna på SFI består av tre delar där du ska klara varje del innan du går vidare till nästa. Prövningstillfällen är 4 gånger per år.

Efter anmälan blir du kallad till SFI och där får du information om hur prövningen kommer att gå till. Det är viktigt att du informerar skolan vid ansökan om du har något behov av anpassningar i upplägget.

Vid prövningstillfällena ska du visa legitimation för att säkerställa att det är rätt person som genomför examinationsuppgiften. Prövningens prov, skrivningar och muntliga redovisningar genomförs på skolan och på anvisade dagar.

En prövning på grundläggande nivå startar med ett nivåtest. Ditt nivåtestresultat måste visa “delkurs 4”- nivå i tala, läsa, skriva och lyssna för att ta nästa steg i processen.

Det är viktigt att du kan visa legitimation vid provtillfället för att säkerställa att det är rätt person som genomför provet. Det är viktigt att du meddelar läraren om du har något behov av anpassningar inför prövningen.

Prövningen görs under en period på tre veckor. Upplägget kan variera beroende på kurs, och kan bestå av t.ex. inlämningsuppgifter, salsprov och muntligt prov. Du kommer att få information från läraren ungefär en vecka innan prövningsperioden börjar om hur examinationen går till. Om salsprov ingår görs det på plats i Norrköping, oftast under andra veckan. Om salsprov inte ingår görs alla moment digitalt. Det ges ingen handledning och du kan inte komplettera inlämnade uppgifter. I vissa kurser ges prövningen av Jensen Komvux som underleverantör till ABF Vux, och då får du information från Jensen, men kallelse till salsprov från ABF Vux.

Legitimation måste kunna visas upp vid salsprov och kan även behöva visas vid digitala examinationsmoment. Om du blir sjuk och inte kan genomföra prövningen eller delta i vissa moment måste det meddelas till ABF Vux administration.

Här hittar du ABF Vux kurslitteraturlista.

I prövningar är det inte obligatoriskt att använda just dessa böcker, eftersom det är upp till dig själv hur du vill inhämta kunskapen för att uppnå Skolverkets betygskriterier för kursen, men listan kan vara till hjälp i dina förberedelser.

Prövningsperioder våren 2024:
25 mars – 12 april
20 maj – 7 juni

Ansökningsperioder våren 2024:
5 februari – 1 mars
8 – 26 april

Det första provet prövar dina kunskaper mot delar av betygskriterierna och du måste uppvisa kunskaper som motsvarar betyg E för att det ska bli möjligt att nå ett högre kursbetyg än F. Om du missar det första provtillfället kommer din prövning att avbrytas och du får ansöka vid ett nytt tillfälle. Efter att det första provet har bedömts kommer du att bli kontaktad av den prövningsansvariga läraren med information om hur prövningen kommer att fortsätta. För att gå vidare i prövningen måste du uppnå betyg E eller högre i första provdelen.

Läs mer information om ansökningsperioder och provdatum i respektive kurs

Det är viktigt att du kan visa legitimation vid provtillfället för att säkerställa att det är rätt person som genomför provet. Det är viktigt att du meddelar läraren om du har något behov av anpassningar inför prövningen.

För att du ska lyckas krävs det att du avsätter tid för att träna och läsa in dig på hela kursens material innan det första provtillfället.

Läs mer om vilka förberedelser du behöver göra inför prövningar i de gymnasiala kurserna på Källvindskolan

För rådgivning kan du kontakta Vägledningscentrum

Boka tid på Vägledningscentrum

Läs mer om prövning på skolverket.se