En glad man i ett klassrum

Text

Kurser på gymnasienivå

Siktar du på att studera på högskola eller yrkeshögskola? På Komvux i Norrköping kan du skaffa dig en gymnasieutbildning och gymnasieexamen eller komplettera vissa kurser för att bli behörig att söka vidare.

Vem kan studera kurser på gymnasienivå?

Du som är folkbokförd i Norrköpings kommun kan söka till gymnasiekurser inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Att läsa på Komvux på gymnasienivå kan passa dig som vill

 • påbörja gymnasiestudier
 • avsluta gymnasiestudier (om du har en ofullständig examen sedan tidigare)
 • komplettera gymnasiebetyg (om du behöver få behörighet att söka vidare).

Tänk på att du inte kan söka till gymnasiekurser som du redan är godkänd i.

Hur kan du studera?

Vill du gå på lektioner varje vecka, studera helt själv eller göra både och? På Komvux kan du studera på det sätt som passar dig bäst.

Du kan välja olika studieformer:

 • närstudier
 • flexstudier
 • distansstudier

Läs mer om studieformer

Vid kurspresentationerna nedan kan du se vilka studieformer du kan välja inom parentes där (N) står för närstudier, (F) står för flexstudier och (D) står för distansstudier.

Vad kan du studera?

Engelska

 • Engelska 5 (N, F, D)
 • Engelska 6 (N, F, D)
 • Engelska 7 ( F, D)

Svenska

 • Svenska 1 (N, F, D)
 • Svenska 2 (N, F, D)
 • Svenska 3 (N, F, D)
 • Svenska som andraspråk 1 (N, F)
 • Svenska som andraspråk 2 (N, F)
 • Svenska som andraspråk 3 (N, F, D)

Andra språk

 • Moderna språk, Arabiska 1 (D)
 • Moderna språk, Arabiska 2 (D)
 • Moderna språk, Arabiska 3 (D)
 • Moderna språk, Arabiska 4 (D)
 • Moderna språk, Franska 1 (D)
 • Moderna språk, Franska 2 (D)
 • Moderna språk, Franska 3 (D)
 • Moderna språk Franska 4 (D)
 • Moderna språk, Italienska 1 (D)
 • Moderna språk, Italienska 2 (D)
 • Moderna språk, Italienska 3 (D)
 • Moderna språk, Italienska 4 (D)
 • Moderna språk, Tyska 1 (D)
 • Moderna språk, Tyska 2 (D)
 • Moderna språk, Tyska 3 (D)
 • Moderna språk, Tyska 4 (D)
 • Moderna språk, Spanska 1 (D)
 • Moderna språk, Spanska 2 (D)
 • Moderna språk, Spanska 3 (D)
 • Moderna språk, Spanska 4 (D)
 • Moderna språk, Spanska 5 (D)

Naturvetenskapliga ämnen

 • Biologi 1 (N, D)
 • Biologi 2 (N, D)
 • Fysik 1 a (N, D)
 • Fysik 1b1 (D)
 • Fysik1b2 (D)
 • Fysik 2 (N, D)
 • Kemi 1 (N, D)
 • Kemi 2 (N, F, D)
 • Naturkunskap 1a1 (N, F, D)
 • Naturkunskap 1a2 (N, F, D)
 • Naturkunskap 1b (N, F, D)
 • Naturkunskap 2 (N, F, D)
 • Teknik 1( D)
 • Komvuxarbete mot en naturvetenskaplig/teknisk examen (ansökan måste gå via studie- och yrkesvägledare: Vägledningscentrum)

Matematik

 • Matematik 1 a (N, F, D)
 • Matematik 1b (N, F, D)
 • Matematik 1c (N, F, D)
 • Matematik 2a (N, F, D)
 • Matematik 2b (N, F, D)
 • Matematik 2c (N, F, D)
 • Matematik 3b (N, D)
 • Matematik 3c (N, D)
 • Matematik 4 (N, D)
 • Matematik 5 (D)

Samhällsvetenskapliga och humaniora ämnen

 • Filosofi 1 (D)
 • Filosofi 2 (D)
 • Geografi 1 (D)
 • Geografi 2 (D)
 • Historia 1a2 (F, D)
 • Historia 1b (N, D)
 • Historia 2a (N, D)
 • Historia 2b –kultur ( D)
 • Historia 3 (D)
 • Internationell ekonomi (D)
 • Internationella relationer (D)
 • Kultur och idéhistoria (D)
 • Litteratur (D)
 • Psykologi 1 (N, F, D)
 • Psykologi 2a (D)
 • Psykologi 2b (D)
 • Religion 1 (N, F, D)
 • Religion 2 (F, D)
 • Samhällskunskap 1a1 (N, F, D)
 • Samhällskunskap 1a2 (N, F, D)
 • Samhällskunskap1b (N, F, D)
 • Samhällskunskap 2 (N, F, D)
 • Samhällskunskap 3 (D)
 • Komvuxarbete mot en samhällsvetenskaplig examen (ansökan måste gå via studie- och yrkesvägledare: Vägledningscentrum)

Ekonomi, administration, inköp och försäljning

 • Administration 1(D)
 • Administration 2 (D)
 • Affärsjuridik (D)
 • Branschkunskap inom handel & administration (D)
 • Företagsekonomi 1(N, F, D)
 • Företagsekonomi 2 (D)
 • Inköp 1 (D)
 • Inköp 2 (D)
 • Marknadsföring (D)
 • Servicekunskap (D)
 • Personlig försäljning 1 (D)
 • Redovisning 1 (D)
 • Redovisning 2 (D)

IT/datateknik

 • Datorteknik 1a (N, D)
 • Datorteknik 1b ( D)
 • Dator- och nätverksteknik (D)
 • Digital kommunikationsteknik (D)
 • Information och kommunikation 1 (N,D)
 • Nätverksadministration (D)
 • Nätverksteknik (D)
 • Nätverksteknologier (D)
 • Programmering 1 (D)
 • Programmering 2 (D)

Andra kurser

 • Ledarskap och organisation (D)
 • Privatjuridik (D)
 • Grafisk kommunikation 1 (D)
 • Grafisk kommunikation 2 ( D)
 • Digitalt skapande (D)
 • Mentalträning (N)

Ett komvuxarbete är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som du kan använda för en examen inom komvux. Du kan göra komvuxarbete mot en samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig- eller teknisk examen.

Kontakta Studie- och yrkesvägledningen som hjälper dig att ansöka.

Specialpedagogiskt spår – AST/ADHD är ett nytt studiespår inom Källvindsskolans gymnasieenhet. Studiespåret är särskilt anpassat för dig som har autism eller svår ADHD. Undervisningen sker i små studiegrupper i en anpassad studietakt och i en intyckssanerad miljö. Målet är att undervisningen ska vara mer förutsägbar, strukturerad och trygg.

Under din studietid kommer du tillägnas en studiecoach som hjälper dig extra med individuell planering och struktur utifrån dina specifika behov och förutsättningar.

Studieformen innebär ett begränsat antal val av ämnen. Till hösten 2024 erbjuder vi endast kurser i matematik samt en introduktionskurs. I och med att det är en ny profil inom vuxenutbildningen kommer vi att starta i ett litet format för 8 elever.

Antagning sker efter kartläggning och samtal med specialpedagog och studie- och yrkesvägledare (SYV) på Källvindsskolan. För att bli antagen krävs det att du bedöms ha förutsättningar för att kunna studera och har så stora svårigheter att du inte kan delta i ordinarie undervisning. Vi erbjuder anpassningar och stöd även inom ordinarie undervisning.

Till våren 2025 kommer vi erbjuda kurser i fler ämnen.

För information och ansökan:

Ansökan görs tillsammans med studie- och yrkesvägledare.
Boka tid med studie- och yrkesvägledare (SYV):
Anna Frieberg
Telefon: 011-15 39 24
anna.frieberg@norrkoping.se

Senaste ansökningsdag:

1 augusti 2024

Startdatum för hösten 2024:

14 oktober 2024

Ansök

Innan du ansöker är det bra att du bokar tid med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Då får du hjälp med att göra din ansökan.