En grupp människor som sitter i ett klassrum

Svenska för invandrare – SFI

Är du ny i Sverige och vill lära dig svenska? Med en SFI-utbildning kan du som är vuxen invandrare lära dig grunderna i det svenska språket.

Du får lära dig att förstå och skriva svenska, träna svenskt uttal och läsa olika typer av texter. Du får också veta mer om det svenska samhället.

SFI-utbildningen kostar ingenting.

Student

Information in other languages

Click the button “Translate” at the top of the page and choose which language you’d like to have the text translated to.

Vem kan studera svenska för invandrare?

SFI-utbildningen är för dig som

  • har fyllt 16 år
  • är bosatt i Sverige
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Att studera på SFI

På SFI finns tre olika studievägar med fyra kurser. Vilken som passar dig beror på hur van du är vid att studera.

  • Studieväg 1 – kurs A, B, C och D: för dig som inte har gått i skolan eller inte kan läsa och skriva.
  • Studieväg 2 – kurs B, C och D: för dig som har studerat några år och/eller har yrkeserfarenhet.
  • Studieväg 3 – kurs C och D: för dig som är van vid att studera, kan arbeta självständigt och planerar att fortsätta studera i Sverige.

När du har ansökt till SFI blir du kallad till kartläggning. Du får då träffa lärare för att fastställa vilken studieväg och vilken kurs du ska börja.

Om du blir godkänd på en kurs får du betyg i den kursen. För att bli godkänd på hela SFI-utbildningen behöver du bli godkänd på kurs D.

Kombinationsutbildning är för dig som studerar svenska språket och ett yrke samtidigt.

Kombinationsutbildningar inom Komvux är utbildningar där SFI eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå kombineras med en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Läs mer om kombinationsutbildningar

Sfi för föräldralediga är öppet för dig som vill fortsätta dina språkstudier när du är föräldraledig och för dig som är helt ny på sfi. Här studerar du svenska tillsammans med en lärare och andra föräldralediga. Alla har med sig sitt barn.

SFI för föräldralediga finns från och med oktober på Öppna Förskolan i Navestad.

Boka tid med en studie-och yrkesvägledare för att få reda på mer.

Du kan få hjälp med ansökan hos Kontakt Norrköping eller ansök direkt här.

Ansök

Innan du ansöker är det bra att du bokar tid med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

Ansök till SFI


Så här fyller du i din ansökan

Du kan också få hjälp med ansökan hos Kontakt Norrköping

Besöksadress:

Trädgårdsgatan 21

011-15 00 00