För elever

Här hittar du information som kan vara användbar under din tid på Kungsgårdsgymnasiet.

Anmäla frånvaro

Via e-tjänsten IST Administration kan du som vårdnadshavare och du som myndig elev anmäla frånvaro. Du som vårdnadshavare kan även anmäla frånvaro i appen IST Home Skola.

Läsårstider

Läsårstider

Du hittar läsårstider för gymnasiet på Norrköpings kommuns webbplats.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en process som handlar om att skaffa kunskap om sig själv, om vilka yrkes- och utbildningsalternativ som finns och sedan ha möjlighet att göra väl genomtänkta val.