En leende elev iförd kockmössa

Anpassad gymnasieskola – Hotell, restaurang och bageri

Hotell, restaurang och bageriprogrammet är för dig som har intresse av att laga mat, baka, skapa och samarbeta med andra.

Programmet är inriktat mot matlagning och innehåller både teoretiska ämnen och praktik. Du arbetar i team och studerar bland annat livsmedelskunskap, näringslära samt hygienbestämmelser. Utbildningen förbereder dig för
arbetslivet och efter avslutad utbildning får du betyg. Programmet kan även läsas som lärling där minst hälften av utbildningen genomförs ute på arbetsplatser.

Anpassad gymnasieskola

Utbildningen är fyraårig och du får en individuell studieplan med ett personligt utformat schema. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del i programmen och efter utbildningen har du möjligheter till fortsatta studier på Särvux eller folkhögskola.

Tillsammans skapar vi nya vägar för att du ska växa som människa och få fyra utvecklande år i en trygg miljö, samtidigt som vi arbetar mot ett så självständigt och aktivt vuxenliv som möjligt.

Gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola

Från och med den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Läs mer om anpassad gymnasieskola på Skolverkets webbplats