En leende elev iförd kockmössa

Anpassad gymnasieskola – Hotell, restaurang och bageri

Hotell, restaurang och bageriprogrammet är för dig som har intresse av att laga mat, baka, skapa och samarbeta med andra.

Programmet är inriktat mot matlagning och innehåller både teoretiska ämnen och praktik. Du arbetar i team och studerar bland annat livsmedelskunskap, näringslära samt hygienbestämmelser. Utbildningen förbereder dig för
arbetslivet och efter avslutad utbildning får du betyg. Programmet kan även läsas som lärling där minst hälften av utbildningen genomförs ute på arbetsplatser.

Anpassad gymnasieskola

Utbildningen är fyraårig och du får en individuell studieplan med ett personligt utformat schema. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del i programmen och efter utbildningen har du möjligheter till fortsatta studier på Komvux eller folkhögskola.

Tillsammans skapar vi nya vägar för att du ska växa som människa och få fyra utvecklande år i en trygg miljö, samtidigt som vi arbetar mot ett så självständigt och aktivt vuxenliv som möjligt.

Här hittar du information om vilka kurser du läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 1

100

Estetisk verksamhet

100

Historia 1

50

Idrott och hälsa 1

200

Matematik 1

100

Naturkunskap 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

200

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Bageri- och konditorkunskap

100

Hotell

100

Livsmedels- och servicekunskap

100

Måltids- och branschkunskap

200

Service och bemötande 1

100

Programfördjupning

Kurs

Poäng

Bageri 1

100

Frukost- och bufféservering 1

100

Matlagning 1

100

Matlagning 2

100

Matlagning 3

100

Matupplevelser

100

Digital kompetens

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100