Tre elever vid en runt bord.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte har full behörighet till nationella program. Det finns flera olika inriktningar på programmet.

Introduktionsprogram på Kungsgård

Detta är en utbildning med tyngd i svenska språket, men även i andra grundskoleämnen som du behöver för att kunna gå vidare till ett nationellt program, annan utbildning eller arbetslivet. Studierna och längden på dem är individuellt anpassade utifrån dina behov.

Utbildningen utgår från vilken nivå av svenska du har. När du har uppfyllt Kunskapskraven motsvarande åk 6 i Svenska som andraspråk kan du fortsätta dina studier på andra introduktionsprogram mot behörighet för nationella program.

Individuellt alternativ är en individanpassad utbildning där du läser grundskolaämnen, mot behörighet till nationella program och yrkesprogram. Vi skapar ett individuellt schema till varje elev beroende på vilka behov som finns.

Programinriktat val riktar sig till dig som saknar behörighet i ett eller två ämnen. Målet med utbildningen är att du påbörjar ett nationellt program samtidigt som du läser in din behörighet. Så fort du har nått din behörighet antas du till det nationella programmet. Utbildningen organiseras så att du som elev har förutsättningar att nå din behörighet så fort som möjligt.

På Kungsgårdsgymnasiet kan du söka programinriktat val mot Ekonomiprogrammet, Hantverksprogrammet samt Restaurang och livsmedelsprogrammet.

Läs mer om introduktionsprogram i Norrköpings kommun: Introduktionsprogram

Erika Krantz, kanslist

011-15 38 91