Tre elever läser tillsammans ur en skolbok.

Juridik – lag och rätt i samhället

Vill du lära dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur vi påverkas av internationell rätt?

Ekonomiprogrammet med inriktning juridik

På juridikinriktningen får du lära dig att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du får också lära dig hur normer, moralregler och värderingar tillsammans påverkar och formar vårt samhälle. Förutom kurser som privatjuridik, företagsekonomi, språk och psykologi, affärsjuridik, rätten och samhället samt filosofi fördjupar du dig i kriminologi, retorik samt entreprenörskap och företagande.

Genom studiebesök, föreläsningar och analyser av olika domstolsmål utvecklar du förmågan att söka, sålla, analysera och värdera information utifrån juridiska frågeställningar. Du arbetar med språket som verktyg och lär dig argumentera både muntligt och skriftligt.

Genom rättegångsspel får du använda dina kunskaper praktiskt och prova på hur man genomför en huvudförhandling med sakframställning, bevisning och slutanförande. Under årskurs 3 kan du även delta i Skol-SM i Juridik, ett utmanande och lärorikt rättegångsspel anordnat av Juristakademien där du får utmana elever från andra skolor.

Utbildningen är högskoleförberedande och kan leda till jobb som:

  • Advokat
  • Domare
  • Åklagare
  • Affärsjurist
  • Företagsjurist
  • Familjerättsjurist
  • Internationell jurist

Här hittar du information om vilka kurser du läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska/Sva 1, 2, 3

300

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

Filosofi 1

50

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Psykologi 2a

50

Entreprenörskap & företagande

100

Retorik

100

Kriminologi (H&S spec)

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Marita Mikaelsson, studie- och yrkesvägledare på Ekonomiprogrammet

marita.mikaelsson@norrkoping.se

011-15 38 09

Hör våra elever berätta om utbildningen