Upprop

2019-08-19

Kungsgårdsgymnasiets skolbyggnad.


Alla elever i år 1 på ekonomiprogrammet, handelsprogrammet och hantverksprogrammet har sitt upprop på måndagen 19/8 klockan 10.00.

Uppropet sker i entrén på Kristinaskolan. Är vädret fint håller vi uppropet utomhus.

Alla nya elever på IMS Kungsgårdsgymnasiet har sitt upprop på Fenix, våning 6 sal 611, klockan 10.00.

Alla nya elever på IMA Kungsgårdsgymnasiet har sitt upprop på Fenix, våning 7 sal 709, klockan 10.00.

Upprop för våra elever på HAV meddelas senare.


Upprop för våra tvåor och treor är klockan 13.00.

Ekonomieleverna har sitt upprop på Kristinaskolan.

Handelseleverna och hantverkseleverna har sitt upprop i Kvarnen.

Plats för uppropet kommer finnas anslaget i entrén i respektive skolbyggnad.