Partiell fjärrundervisning på ekonomiprogrammet

Från och med vecka 49 övergår ekonomiprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet till partiell fjärrundervisning för att få ned trängseln i lokalerna på Kristinaskolan.

Eleverna har fjärrundervisning enligt följande schema:

v. 49 år 3 på ekonomiprogrammet

v. 50 år 2 på ekonomiprogrammet

v. 51 år ett på ekonomiprogrammet

Berörda elever har fått information via mejl från sina mentorer.