Partiell fjärrundervisning v. 9-11

Efter sportlovet fortsätter vi på Kungsgårdsgymnasiet med partiell fjärrundervisning. Här kan du se när de olika programmen har när- respektive fjärrundervisning.

Kungsgårdsgymnasiets skolbyggnad.

Ekonomiprogrammet:

v. 9 Ek20 har närundervisning, Ek19 och Ek18 har fjärrundervisning

v. 10 Ek19 har närundervisning, Ek20 och Ek18 har fjärrundervisning

v. 11 Ek18 har närundervisning, Ek20 och Ek19 har fjärrundervisning

Handelsprogrammet:

v. 9 HA18 har närundervisning, HA20 och HA19 har fjärrundervisning

v. 10 HA19 har närundervisning, HA20 och HA18 har fjärrundervisning

v. 11 HA20 har närundervisning, HA19 och HA18 har fjärrundervisning

Hantverksprogrammet:

v. 9 HV20 har närundervisning, HV19 och HV18 har fjärrundervisning

v. 10 HV19 har närundervisning, HV20 och HV18 har fjärrundervisning

v. 11 HV18 har närundervisning, HV20 och HV19 har fjärrundervisning

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

v. 9 RL20 har närundervisning, RL19 och RL18 har fjärrundervisning

v. 10 RL19 har närundervisning, RL20 och RL18 har fjärrundervisning

v. 11 RL20 har närundervisning, RL19 och RL18 har fjärrundervisning