En kalender.

Text

Text

UPPROP HT-21

Här hittar du aktuella tider för uppropet höstterminen 2021

Kungsgårdsgymnasiets upprop HT-21

Program

Datum

Tid

Plats

Ekonomiprogrammet Ek21

16/8

10.00

Utanför Kristinaskolans huvudentré vid Söder Tull

Handelsprogrammet HA21

16/8

9.00

Annexet, DeGeergymnasiets byggnad

Hantverksprogrammet HV21

16/8

9.00

Ståhlboms Kvarn, Västgötabacken 11

Restaurang- och livsmedelsprogammet, RL21

16/8

9.00

Ståhlboms Kvarn, Västgötabacken 11

Introduktionsprogrammet IMA

16/8

9.00

Fenix, Södra Promenaden 60

Introduktionsprogrammet IMS

16/8

10.30

Fenix, Södra Promenaden 60

Lunch serveras till våra nya elever
Fortsättande klasser:
Ekonomiprogrammet Ek20 och Ek19

16/8

13.00

Mentorerna kallar er via classrom till det klassrum

på Kristinaskolan där ni ska träffas

Handelsprogrammet HA20

16/8

11.00

Annexet, DeGeergymnasiets byggnad

Hantverksprogrammet HV20

16/8

11.00

Ståhlboms Kvarn, Västgötabacken 11

Restaurang- och livsmedelsprogammet, RL20

16/8

11.00

Ståhlboms Kvarn, Västgötabacken 11

Handelsprogrammet HA19

16/8

13.00

Annexet, DeGeergymnasiets byggnad

Hantverksprogrammet HV19

16/8

13.00

Ståhlboms Kvarn, Västgötabacken 11

Restaurang- och livsmedelsprogammet, RL19

16/8

13.00

Ståhlboms Kvarn, Västgötabacken 11

Ingen lunch serveras till fortsättande elever

denna dag