Elever pratar framför skolan.

Historia

Kungsgård har en lång historia.

Under Gustav Vasas sista år uppfördes det en kungsgård i Norrköping. Denna gård utnyttjades som mönsterjordbruk och residens för hovet. Hela anläggningen brann ner i december 1567.

På våren 1576 begärde dåvarande fogden Nils Gerlsson att kungsgården i Norrköping gjordes i ordning. Gården förbättrades ytterligare när kung Johan III besökte Norrköping 1580. Då kom de första planerna på ett slottsbygge. I slottets trädgård byggdes en damm för att kunna odla ruda till det kungliga köket. Rudadammen har senare blivit ett kvartersnamn vid Skepparegatan som är platsen där den första Kungsgårdsskolan låg. Denna kallades Tyska skolan och blev under 1700-talet en form av handels- och köpmannaskola. En stor del av utbildningen bestod av praktik hos köpmännen i Norrköping och utbildningen fortsatte i mer än hundra år.

Konsul Appeltoft ville förbättra handelsundervisningen i Norrköping och tog den 5 februari 1913 initiativ till en läroanstalt i handelsvetenskap. Norrköpings handelsgymnasium bildades 1915 och ägdes av Norrköpings Handelsgymnasieförening. Skolan bestod av ett tvåårigt handelsgymnasium samt en ettårig fackkurs. De fria ämnena var spanska och ryska, obligatoriska ämnen var svenska, tyska, engelska, franska och handelslära. Gymnasiet tog emot såväl manliga som kvinnliga elever för en terminsavgift på 150 kronor.