Leende elever vid skolbänken.

Träffa våra elever och lärare

Här kan du se filmer om skolans utbildningar.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Hantverksprogrammet

Ekonomiprogrammet