Introduktionsprogram

IM

Språkintro (IMS)

Språkintroduktion är för dig som nyligen har anlänt till Sverige och vill läsa vidare på gymnasiet eller komma ut i arbetslivet.

Detta är en utbildning i svenska, men även i andra grundskoleämnen som du behöver för att kunna gå vidare till gymnasieskolan, annan utbildning eller arbetslivet. Studierna och längden på dem är individuellt anpassade utifrån dina behov.

Utbildningen utgår från vilken nivå av svenska du har. Vi erbjuder studier på steg 1 grund, steg 1 och steg 2 enligt bedömningsstödet Bygga svenska. Dessa nivåer kallas för startnivå.
Från steg 3 kan man fortsätta läsa mot behörighet på andra introduktionsprogram.

Här kan du läsa Kungsgårdsbroschyren , 6 kB.. .

Kontakt
Södra Promenaden 60, våning 6 och 7
Tel Erika Krantz, kanslist: 011-15 38 91

_____________________________________________________________________________________________


 

Individuellt alternativ (IMA)

En individanpassad utbildning

Under den här utbildningen läser du grundskolaämnen, mot behörighet till nationella program och yrkesprogram. Vi skapar ett individuellt schema till varje elev beroende på vilka behov som finns.

Här kan du läsa Kungsgårdsbroschyren , 6 kB.. .

Kontakt
Södra Promenaden 60, våning 7

_______________________________________________________________________________________________

Se filmen om Individuellt alternativ på Kungsgårdsgymnasiet

Yrkesinriktad introduktion (IMY)

Text under bearbetning

______________________________________________________________________________________________


Programinriktat val (IMV)

Text under bearbetning