Tillgänglighet på webbplatsen

Norrköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskrivs hur komvux.norrkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på mail norrkoping.kommun@norrkoping.se eller telefon 011-15 00 00, så att vi får veta att problemet finns.

Svarstiden är normalt 24 timmar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Delar av webbplatserna uppfyller inte WCAG 2.1 fullt ut vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.
  • Flera dokument är inte tillgängliga.

Exempel på dessa brister

  • Flera sidor har visuellt utformade rubriker men som inte följer rubrikstrukturen vilket gör det svårt att följa strukturen med skärmläsarverktyg.
  • Vissa bilder har inte alternativa texter vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar.
  • Vissa länkar har samma namn men leder till olika destinationer.
  • På flera sidor är inte färgkontrasten tillräckligt hög.
  • Sökrutan har ingen etikett.

Vi har påbörjat ett arbete för att åtgärda dessa brister.

Exempel på åtgärder

  • Vi arbetar kontinuerligt med att genomsöka webbplatsen efter fel i rubriker, länktexter, alternativtexter för bilder och liknande, för att kunna åtgärda dessa fel.
  • Vid nästa stora översyn av webbplatsen kommer kontraster, formatering och kod som inte är tillgängliga att korrigeras.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av komvux.norrkoping.se, med hjälp av verktyget Siteimprove som mäter tillgängligheten och rapporterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Bedömningarna av webbplatsen görs kontinuerligt.

Webbplatsen publicerades i november 2022.