Ansökningsperioder och provdatum

Här hittar du information om ansökningsperioder och provdatum för prövningar i respektive kurs på Källvindskolan.

Ansökningsperiod

22 juli–16 augusti (vecka 30–33) 2024

Ämnen

 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Sve/Sva 1 + 3
 • Engelska 5
 • Psykologi
 • Biologi
 • Engelska 7

Första provdatum

12 september 2024, klockan 14.00–17.00 på Källvindskolan

Sista betygsdatum

Vecka 48

Ansökningsperiod

2 september–27 september (vecka 36–39) 2024

Ämnen

 • Matematik 1-4
 • Sve/Sva 2
 • Engelska 6
 • Kemi 1+2
 • Fysik 1+2
 • Naturkunskap 1+2

Första provdatum

24 oktober 2024, klockan 14.00–17.00 på Källvindskolan

Sista betygsdatum

Vecka 51

Ansökningsperiod

25 november–15 december (vecka 48–50) 2024

Ämnen

 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Sve/Sva 1 + 3
 • Engelska 5
 • Psykologi
 • Biologi
 • Engelska 7

Första provdatum

16 januari 2025, klockan 14.00–17.00 på Källvindskolan

Sista betygsdatum

Vecka 16

Ansökningsperiod

3 februari–2 mars (vecka 6–9) 2025

Ämnen

 • Matematik 1-4
 • Sve/Sva 2
 • Engelska 6
 • Kemi 1+2
 • Fysik 1+2
 • Naturkunskap 1+2

Första provdatum

3 april 2025, klockan 14.00–17.00 på Källvindskolan

Sista betygsdatum

Vecka 24