Kurser på anpassad gymnasieskolenivå

Undervisningen sker kursvis i mindre grupper. Du kan söka till flera kurser. Kurserna går att läsa i olika takt och under olika lång tid. Du studerar helår eller halvår.

Komvux kurser på anpassad gymnasieskolenivå

Svenska

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • samtala, diskutera, presentera och lyssna
 • skriva olika typer av texter
 • läsa och tolka texter
 • söka och värdera information

Delkurser:

 • Svenska 1-SVBSVE51, 200p
 • Svenska 2 -SVBSVE52, 100p
 • Litteratur SVBLIT5, 100p
 • Skrivande SVBSKR5, 100p

Svenska som andraspråk

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • samtala, diskutera, presentera och lyssna
 • skriva olika typer av texter
 • läsa och tolka texterSöka och värdera information

Delkurser:

 • Svenska som andraspråk 1-SVOSVE51, 200p
 • Svenska som andraspråk 2-SVOSVE52, 100p

Engelska

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • samtala, lyssna och diskutera
 • läsa olika typer av texter
 • skriva enklare texter
 • använda digitala hjälpmedel
 • kultur i den engelskspråkiga världen

Delkurser:

 • Engelska 1, 2, 3 ENSENG51-53, 100p

Matematik

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • metoder för beräkningar
 • geometriska figurer
 • mått och enheter
 • statistik i t.ex. diagram och tabeller
 • matematiska problem i vardagslivet

Delkurser:

 • Matematik 1, 2, 3 MAMMAT51-53, 100p

Arbetslivets villkor

En kurs för dig som vill utvecklas inom arbetslivet.

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • olika yrken och arbetsuppgifter
 • vad kan jag arbeta med?
 • regler inom arbetslivet
 • arbetsmiljö

Delkurs 1, SALARB5, 50p 

Digital kompetens

En kurs för dig som vill bli bättre på att
använda modern teknik på ett säkert sätt.

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • program för text, bild och kommunikation
 • tjänster på internet, ex för bank, lagring och sociala medier
 • söka, värdera och sprida information
 • säkerhet på internet
 • lagar och bestämmelser

INMDIG5, 100p

Medieproduktion

En kurs för dig som är nyfiken på hur man skapar film.

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • utveckla idéer till berättelser
 • manus och berättarteknik
 • planera och göra film
 • teknisk utrustning och tekniker inom medieproduktion

MEOMED5, 100p

Trafikantkunskap

En kurs för dig som tänker ta körkort och vill ha hjälp med de teoretiska studierna.

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • trafikmiljöer och trafiksituationer
 • trafikregler
 • risker i trafiken
 • trafikens påverkan på miljön

SALTRA5, 100

Friskvård

En kurs för dig som vill få kunskaper om hälsosamma levnadsvanor och prova på olika hälsofrämjande aktiviteter.

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • samband mellan kost och hälsa
 • sömn
 • hälsosamma aktiviteter
 • sociala relationers beydelse för hälsa och välbefinnande

Delkurs: 1, 2 HASAL51, 52 100p