Kurser anpassade grundskolans ämnesområden

Undervisningen sker kursvis i mindre grupper. Du kan söka till flera kurser. Kurserna går att läsa i olika takt och under olika lång tid. Du studerar helår eller halvår. 

Utbildningstiden kan variera beroende på dina förkunskaper och dina mål med studierna. Du får inte betyg men du får ett intyg efter avslutad kurs.

Det kostar ingenting att studera här.

Komvux kurser ämnesområden

Samspela, tala samtala

Längd: Helår

Innehåll:

 • kommunikationsredskap, ord och bild, läsa och skriva.
 • ord och begrepp på svenska (utifrån elevens modersmål)
 • läsa och skriva för hand eller på digitala hjälpmedel
 • texter och bilder i berättelser

Delkurser: 1, 2, 3

Engelska

Längd: Helår

Innehåll:

 • tala och samtala på engelska
 • lyssna och läsa
 • engelska begrepp i vardagen

Nyheter och Information

Längd: Halvår

Studieform:

Innehåll:

 • söka information i tidningar och på internet
 • digitala verktyg t.ex. dator, surfplatta
 • förstå enkla instruktioner

Natur

Längd: Helår

Delkurs: 1, 2

Exempel på innehåll:

 • djur, växter och fåglar
 • årstidernas olika växlingar
 • vårt miljöansvar

Matematik i vardagen

Längd: Helår

Delkurs: 1, 2

Exempel på innehåll:

 • pengars användning.
 • klockan och olika tidsbegrepp
 • taluppfattning
 • vardagliga tekniska föremål

Friskvård

Exempel på innehåll:

 • kroppens funktioner
 • vardagsmotion och stress
 • mat och hälsa

Mat och boende

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • matlagning och bakning
 • tvätt ,rengöring av olika ytor i bostaden
 • användningsområden för teknisk utrustning i
  hushållet

Lär känna Norrköping

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • Norrköpings historia
 • byggnader, torg och muséer i Norrköping
 • fritids och kulturutbudet i Norrköping
 • samhällsservice

Vår värld

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • Sverige och världen
 • olika världsreligioner
 • olika traditioner och högtider

Leva tillsammans

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • livsfrågor t.ex. kamratskap, relationer, och könsroller
 • demokrati, jämställdhet och människors lika värde
 • reklam och information
 • aktuella samhällsfrågor

Trafikkunskap

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • trafikregler i närmiljön
 • att vistas i trafiken på ett på säkert sätt